lördag 24 mars 2012

Kriskurs

Om jag ska vara föreläsare i krishantering kan utrymmet inte heta vad som helst.